Aslında Bok Gibiyim

tanısan sevmezsin ....AYRIMCILIK YAPMAM HEPİNİZDEN EŞİT NEFRET

EDİYORUM!.............

from89:

HB Lamp by Michael & George

You Can Also Find Me -:

Skumar’s :- Twitter | Facebook | We Heart It | Pinterest | Subscribe

Other Blog :- India Incredible | Facebook

(via tazegevseksimit)

Öğretmenlerin “Bugünkü 7. dersim çok yorgunum.” demesine ayar oluyorum. He evet bizde Disneyland’dan yeni döndük zaten, haklısınız hocam…

cikolatatanrisi:

image

(via kayradolgun)

ekarusryndren:

anotherfirebender:

m1ssred:

chemical reaction

*how to spawn demons: a beginner’s guide to chemistry

image

(via bayironik)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter